FKKSS Facebook FKKSS web On-line oglasne ploce FKKSS Info Organizacija studija

Novosti

Dekan Fakulteta prof.dr. Nedžad Korajlić održao je edukativni trening policijskim službenicima u Ras al-Khaimahu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Evropski poligrafski ekspert Lado Krajnc održao je u okviru nastavnog predmeta "Heuristička kriminalistika" predavanje na FKKSS.

U utorak, 11. 02. 2014. godine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju  i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu bio je domaćin sastanka posvećenog pripremi Zakona o psihološkoj djelatnosti FBiH.

Spisak predložene literature za I i II ciklus nastave.

Upis na I, II i III ciklus studija

I ciklus

II ciklus

Konačna rang lista

Uputstvo za upis II ciklusa


III ciklus

Odluka o konačnoj rang listi

Konačna rang lista

NAPOMENA:

U skladu sa Članom 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave navedene liste.

Konkurs za III ciklus - Doktorski studij

Dobrodošli!

Dobro došli na stranice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) PLANU I PROGRAMU


Obavještavaju se studenti, da na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2010 – prečišćeni tekst); 

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine. 

Nakon isteka ovoga roka student nastavlja studij prema Bolonjskom procesu.


 

Brošura

Informacije za brucoše


Flayer

Informacije za brucoše


 

Guide

Information about Faculty 


 

Prijedlog mjera

za preventivno suzbijanje koruptivnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu


Google Apps

Pristup sistemu 

Provjera statusa sistema 

Dokumentacija i pomoć 


Zanimljivosti

Logo Fakulteta

Dizajniran je tako da se može koristiti i kao logotip (kada je u grafičko rješenje uključen i naziv Fakulteta). Plava boja je izabrana iz više razloga: uz žutu to je osnovna boja zastave Bosne i Hercegovine čime naglašavamo našu orijentaciju prema čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, nadalje plava boja se tradicionalno veže uz kriminalistiku i srodne nauke. Sam logo je sastavljen od stilizovanih početnih slova naziva Fakulteta obezbjeđujući povezanost logoa i institucije koju predstavlja. Slova su kombinovana na način da formiraju simboličku raskrsnicu u više smjerova, što predstavlja multidimenzionalnost i višestrukost oblasti kojima se Fakultet bavi i proučava. Logo ne posjeduje granice jer smo i time željeli naglasiti otvorenost i želju za konstantnim naučnim doprinosom.

Dekan

Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr. Mehmed Kenović.

FKN/FKKSS

Fakultet kriminalističkih nauka (kako se po osnivanju zvao Fakultet) je prva i dugo vremena jedina civilna institucija u regionu koja proučava i podučava oblast kriminalistike.